zalety lokaty nad kontem

Założenie lokaty bardzo często bywa kwestią prostą tylko teoretycznie. Zdarza się niestety dość często, że różne banki może nie tyle utrudniają nam ten proceder, ale organizują go w ten sposób, że jest znacznie wygodniejszy dla banków niż dla klienta. Wszystko zależy tutaj oczywiście od bardzo wielu czynników, ale najważniejszym z nich jest zdecydowanie konto bankowe.

Chodzi tutaj konkretnie o to, że konto bankowe jest podstawową usługą bankową, o którą opierają się wszystkie inne usługi świadczone przez bank. Dla banku tworzenie kont jest konieczne, bo z jego perspektywy nie ma w zasadzie możliwości komunikowania się z kimkolwiek czy działania bez istnienia odpowiedniego konta przypisanego do danej osoby. Z punktu widzenia typowego klienta, który w momencie podejmowania decyzji o założeniu lokaty klientem jednak jeszcze nie jest, posiadanie konta w danym banku jest zupełnie zbędne i wręcz szkodliwe, ponieważ może się teoretycznie wiązać z różnymi opłatami oraz obowiązkami wynikającymi z faktu posiadania rachunku.

Najłatwiejsza sytuacja zazwyczaj jest związana z sytuacją, kiedy po prostu jesteśmy klientami banku, w którym chcemy założyć lokatę. Wtedy lokata może być założona w sposób praktycznie ekspresowy i bez żadnych dodatkowym formalności. Przelewamy tylko pieniądze na odpowiednie subkonto i to w zasadzie wszystko.

Brak konta może oznaczać konieczność jego założenia, ale banki raczej odchodzą od takiego wymogu, ponieważ jest on dla klientów niewygodny, wzbraniają się przed tym i kiedy mają możliwość założenia lokaty w banku, który nie wymaga od nich takiej czynności, zazwyczaj decydują się właśnie na niego.

W zdecydowanej większości przypadków, kiedy nie posiadamy konta w danym banku, zostanie dla nas założony rachunek czysto techniczny, na który przelejemy pieniądze i na który trafia one zaraz po okresie trwania lokaty. Za taki rachunek się nie płaci, ale nie ma też możliwości korzystania z niego w sposób inny, niż tylko we wskazanych wyżej celach. Nie jest to pełnoprawne konto bankowe.