Jak zwiększyć opłacalność kredytu konsolidacyjnego?

Gdy nie jesteśmy w stanie uporać się ze wszystkimi zobowiązaniami finansowymi, jakie sami na siebie nałożyliśmy, zwykle decydujemy się na kredyt konsolidacyjny jako na rozwiązanie, które jest nam w stanie pomóc rozwiązać ten problem. Czy jednak zawsze się ono opłaca?

Rodzaje kredytów konsolidacyjnych

Jeśli bierzemy pod uwagę wyłącznie wysokość miesięcznej raty, która będzie przez nas spłacana, z pewnością możemy mówić o dużych zyskach generowanych przez taki kredyt, jest ona bowiem niższa niż w przypadku posiadania wielu zobowiązań. Jeśli jednak zaczynamy analizować warunki, na jakich przyznawany jest ten rodzaj kredytu, możemy mieć już znacznie mniej powodów do optymizmu. Warto, w związku z tym, mieć na uwadze to, że czasem lepiej jest mówić nie o kredycie, ale o kredytach konsolidacyjnych, banki rozróżniają bowiem dwa ich rodzaje.

Kluczowe znaczenie dla instytucji bankowych ma to, czy jesteśmy w stanie potwierdzić w jakiś sposób, że możemy uporać się z nowym zobowiązaniem. Deklaracja dobrej woli nie jest, niestety, wystarczająca. Zabezpieczeniem jest przeważnie hipoteka, bank ma bowiem pewność, że w sytuacji, w której nie wywiązalibyśmy się z nałożonego na siebie zobowiązania, ma prawo do dysponowania należącą do nas nieruchomością. Nie musimy przedstawiać żadnego zabezpieczenia, zwykle bowiem nie jest to warunek, którego spełnienie jest niezbędne przy staraniu się o kredyt. Jeśli jednak zdecydujemy się na konsolidację z zabezpieczeniem, możemy liczyć na to, że będzie nam ona przyznana na znacznie bardziej atrakcyjnych warunkach.

Polecane  Czy opłaca się zaciągnąć kredyt konsolidacyjny?

Negocjacje mile widziane

Niektóre produkty bankowe, takie, jak choćby lokaty, są przyznawane na ogólnie obowiązujących zasadach. Również kredyty konsolidacyjne mają swoje regulaminy, tu jednak może okazać się, że warunki, jakie uzyskamy od banku będą zdecydowanie bardziej atrakcyjne, jeśli okażemy się dobrymi negocjatorami. Warto zatem próbować rozmawiać o stanie naszego zadłużenia i naszych pomysłach na rozwiązanie problemu, a może okazać się, że policzona nam zostanie niższa prowizja, a bank zdecyduje z obowiązku wykupienia ubezpieczenia kredytu.